_______________________________ Blaženka Novoselac Pisarnica Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Zagreb, Petrova 3 Ured: +3851460...
Prodaja krvi i krvnih pripravaka

Djelomično uspješno.

    _______________________________ Blaženka Novoselac Pisarnica Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Zagreb, Petrova 3 Ured: +3851460...
Utjecaj prodaje besplatne plazme u tajnosti na davalaštvo krvi
Dodatna poruka poslana je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb od strane GORAN HRANIĆ dana .

Čeka klasifikaciju.

Poštovani, zahvaljujem Vam se na odgovoru, u kojem ste, pak, postupajući suprotno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje ZPPI) i po...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?