Poštovana, Potrošači mogu slati prigovore na JAVNA KOMUNALNA USTANOVA PRVENJ MULINA 7 23212 TKON TEL. 023/285-541 FAX. 023/285-542 MAIL: [Javna komuna...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?