Koncesije ribolovnim društvima
Zahtjev poslan Javna ustanova Maksimir, Zagreb od strane Darko Podravec dana .

Jako kasni

Za: Javna ustanova Maksimir, Zagreb Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela t...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?