Poštovana,   Dostavljam tražene informacije:        - poštanska adresa za podnošenje prigovora – JU PARK PRIRODE TELAŠĆICA, Sali X/1, 23281 SA...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?