Prisustvo na poslu
Odgovor Javna vatrogasna postrojba Čakovec prema Mihael Grbavec dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama a temeljem Vašeg zahtjeva za informacijama potvrđujem da je zaposlenik Javne vat...
Informacija o zaposleniku
Odgovor Javna vatrogasna postrojba Čakovec prema Mihael Grbavec dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama a temeljem Vašeg zahtijeva za informaciju potvrđujem da je zaposlenik Javne vatr...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?