Komunalac, Korenica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

2 zahtjeva
Natječaj za zapošljavanje direktora Komunalca d.o.o. Korenica
Odgovor Komunalac, Korenica prema Ivan Hodak dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Temeljem vašeg zahtjeva šaljem vam očitovanje na upit     Direktor: Damir Jakšić, dipl.ing.   KOMUNALAC d.o.o.     + [1]Tr...
Poštovani,   Na temelju Vašeg upita obavještavamo Vas da Komunalac d.o.o. kao pružatelj javne usluge ispunjava odredbe Članka 10. Zakona o zaštiti...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?