Natječaj za zapošljavanje direktora Komunalca d.o.o. Korenica

Pisani zahtjev podnositelja Ivan Hodak za Komunalac, Korenica

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Ivan Hodak

Za: Općina Plitvička Jezera

Možete odgovoriti u kojim medijima ili sredstvima javnog
priopćavanja ste objavili natječaj za zapošljavanje direktora
Komunalca d.o.o. Korenica g.Damira Jakšića i možete objaviti tekst
natječaja (isječak iz novina ili internet adresu)?

Ivan Hodak

Spojite s ovim

Od: Marija Vlašić


Attachment Zahtjev za pristup informacijama dostavlja se.pdf
114K Download View as HTML

Attachment Zahtjev za pristup informacijama za Komunalac d.o.o..pdf
221K Download View as HTML

Attachment Obavijest imamopravoznati.org.pdf
111K Download View as HTML


Poštovani,

ustupamo zahtjev za pristup informacijama na daljnje postupanje.

 

S poštovanjem

 

Marija Vlašić, mag.iur.

Općina Plitvička Jezera

 

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Komunalac, Korenica, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Damir Jakšić
Komunalac, Korenica


Attachment attachment.jpg
2K Download

Attachment izjavadir.pdf
65K Download View as HTML


Poštovani,

Temeljem vašeg zahtjeva šaljem vam očitovanje na upit

 

 

Direktor:

Damir Jakšić, dipl.ing.

 

KOMUNALAC d.o.o.

 

  + [1]Trg Sv. Jurja 12, HR 

           52230 Korenica, HR

 

' +385 (0)53 776-518

6 +385 (0)53  776-168

     +385 (0)99 203 4484

@    [2][e-mail adresa]

 

[3]logok1

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka je namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji
su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili
prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite
pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge
odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno
korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje,
prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene
uporabe ove poruke je zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u
poruci su autorovi te nužno ne predstavljaju stavove Carinske uprave.
Također, Carinska uprava ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are intended exclusively for the persons or subjects
which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in
addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by
replying to this message, and the message and all its contents
immediately, and without reading it, permanently remove from the computer.
Each unauthorised use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorised use of this message is prohibited. The contents, positions
and opinions stated in the message belong to the author and do not
necessarily belong to the Croatia Customs administration. In addition,
Croatia Customs Administration does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

 

 

References

Visible links
1. https://maps.google.com/?q=Trg+Sv.+Jurja...
2. mailto:[email protected]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalac, Korenica može: