Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Koračići, Kaštel Novi

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita, tijelo javne vlasti više nije aktivno and u stečaju, također poznato kao Koračić

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.