Poštovani, sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), dostavljamo Vam sljede...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Medicinska škola Varaždin prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, na temelju Vašeg upita dostavljamo Vam odgovor da Medicinska škola Varaždin nema propisan način odijevanja za učenike, također nema ni p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?