Odlagalište, Nova Gradiška

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgorovnošću za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada

1 zahtjeva
Poštovani , U privitku dostavljamo Vam obavijest o načinu podnošenja prigovora koja je istaknuta u našim poslovnim prostorijama te na našoj web strani...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?