Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zahtjev je uspješan.

Za: Odlagalište, Nova Gradiška

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Ružica Fajdetić Kurjaković, Odlagalište, Nova Gradiška

1 privitaka

Poštovani ,
U privitku dostavljamo Vam obavijest o načinu podnošenja prigovora koja je istaknuta u našim poslovnim prostorijama te na našoj web stranici.
[Odlagalište, Nova Gradiška e-mail za zahtjeve] je ispravna adresa.

S poštovanjem,

Stručna suradnica za opće i pravne poslove :
Ružica Fajdetić Kurjaković, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove