Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, Pakrac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, Pakrac koristeći ovu stranicu.