Protupožarna sezona
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Za predmetne informacije obratite je Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kijevo. S poštovanjem. Općina Kijevo
Groblje
Zahtjev poslan Općina Kijevo od strane Božo Teskera dana .

Čeka odgovor

Za: Općina Kijevo Temeljem zakona za pristup informacijama tražim informacije vezano za groblja na području Općine Kijevo. Zakonom o grobljima propis...
Klima uređaji
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Ukupan broj ugrađenih klima prema Projektu ''Ugradnja sustava grijanja i hlađenja u Domu kulture Kijevo'' iznosi 14 komada. Lijep pozdrav....
Održavanje javnih površina
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani g. Teskera, Nerazvrstane ceste, nogostupi i javne površine održavaju se sukladno Planu košenja. Slijedom navedenog vidljivo je kako su spome...
Izgradnja Novog groblja
Zahtjev poslan Općina Kijevo od strane Božo Teskera dana .

Čeka odgovor

Za: Općina Kijevo Temeljem zakona za pristup informacijama tražim informacije vezano za projekt uređenja Novoga groblja. Koliko je do sada izgrađeno...
Ured Općine Kijevo
Zahtjev poslan Općina Kijevo od strane Božo Teskera dana .

Čeka odgovor

Za: Općina Kijevo Temeljem zakona za pristup informacijama tražim informacije vezano za ured Općine Kijevo. Pitanje glasi tko je vlasnik prostora u k...
Kreveti u domu kulture
Zahtjev poslan Općina Kijevo od strane Božo Teskera dana .

Čeka odgovor

Za: Općina Kijevo Temeljem zakona za pristup informacijama tražim informacije vezano za krevete u domu kulture. Pitanje glasi tko je i kada donio odl...
Uporabne dozvola
Zahtjev poslan Općina Kijevo od strane Božo Teskera dana .

Čeka odgovor

Za: Općina Kijevo Temeljem zakona za pristup informacijama tražim informacije vezano za projekt dom kulture. Pitanje glasi tko je i kada izdao uporab...
Javna rasvjeta
Zahtjev poslan Općina Kijevo od strane Božo Teskera dana .

Čeka odgovor

Za: Općina Kijevo Temeljem zakona za pristup informacijama tražim informacije vezano za javnu rasvjetu. Zašto se ne održava javna rasvjeta,koliko vi...
Boravak u domu kulture
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, U razdoblju od 31. svibnja 2024. na dan 1. lipnja 2024. godine u Domu kulture je prenoćila manja grupa planinara (Udruga planinara). Ista j...
Najam
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Općina Kijevo je plaćala na kontu ''ZAKUPNINE I NAJAMNINE'' leasing službenog vozila koje se po Zakonu o računovodstvu mora knjižiti na kon...
Zaželi za Kijevo
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Broj korisnika koji sudjeluju na projektu ''ZAŽELI za Kijevo'' s područja Općine Kijevo je 42. O krajnjim korisnicima s područja Općine Kij...
Najam prostora
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Čeka objašnjenje

Poštovani, Općina Kijevo nije sklapala Ugovore o najmu za vlastite potrebe. S poštovanjem. Općina Kijevo
Službeno vozilo
Pojašnjenje poslano Općina Kijevo od Božo Teskera dana .

Čeka odgovor

Za: Općina Kijevo S obzirom da nemam toliko vremena molim da materijale dostavite u pisanom obliku putem pošte. Troškove postupka plaćam. Adresa: B...
Stara škola etno zbirka
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Na uređenje Stare škole_ Etno zbirke utrošeno je ukupno 176.784,38 €. S poštovanjem. Općina Kijevo
Modernizacija javne rasvjete
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Od osnutka Općine Kijevo pa sve do sada, na modernizaciju javne rasvjete utrošeno je ukupno 271. 550,44 €. S poštovanjem. Općina Kijevo...
Gospodarske zone
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani, Zona Grab i zone Suhopolje 1 i 2 su u vlasništvu Republike Hrvatske te za utrošak sredstava molimo da se obratite spomenutom vlasniku. S p...
Malonogometno školsko igralište
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Za uređenje školskog igrališta utrošeno je 14.484,70 €. S poštovanjem. OPĆINA KIJEVO
Trg dok.Franje Tuđmana
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Na uređenje Trga dr. Franje Tuđmana u vremenskom periodu od 2008. godine do kraja 2023. godine utrošeno je ukupno 115.072,84 €. S poštovan...
Dom kulture
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Na uređenje Doma kulture u Kijevo u vremenskom periodu od 1997. godine do kraja 2023. godine utrošeno je ukupno 555.404,37 €. Uvidom u pos...
Naknada za rad u općinskom vijeću općine Kijevo
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno članku 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/077, 1...
Zaželi Bili Cvitak
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani, Potvrđujemo primitak ovog Zahtjeva. S poštovanjem.
Naknada za rad u općinskom vijeću općine Kijevo
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno članku 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/077, 1...
Zaželi Bili Cvitak
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani, Zahtjev je već zaprimljen u prethodnom e-mailu. Ovaj nećemo razmatrati obzirom da se radi o istom Zahtjevu. S poštovanjem.
Zaželi Bili Cvitak
Odgovor Općina Kijevo prema Božo Teskera dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani, Dana 9. svibnja 2024 godine uputili ste Zahtjev za pristup informacijama vezan za provedbu projekta ''Zaželi Bili Cvitak'' u digitalnom obl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?