Za: Općina Kijevo
Temeljem zakona za pristup informacijama tražim informacije vezano za noćenje u domu kulture.
Dana 31.05.2024 petak na dan 01.lipanj 2024 g.
u domu kulture noćila je jedna grupa da li planinari ili izletnici nije važno ispred je bio veći tamni kombi.
Pitanje glasi tko je noćio i način plaćanja.
Također 01.lipnja 2024 g. ispred doma kulture šetali su neke osobe,tu se nalazio i neki autobus očito da je bio neki domjenak s kojim povodom i na čiji račun imam pravo znati.

LP

Općina Kijevo

Poštovani,

U razdoblju od 31. svibnja 2024. na dan 1. lipnja 2024. godine u Domu kulture je prenoćila manja grupa planinara (Udruga planinara).
Ista je podnijela zahtjev za korištenje Doma kulture u Kijevu za potrebe prenoćišta i to bez naknade.

Također, 1. lipnja 2024. godine u Velikoj dvorani Doma kulture u Kijevu održano je predavanje (predstavljanje povijesne važnosti Kijeva) te prigodni domjenak nakon predavanja. Organizacija se odvijala od strane Udruge umirovljenika koja se također Općini Kijevo obratila sa zahtjevom za korištenje prostorije Doma kulture u Kijevu za spomenute aktivnosti i to bez naknade.

S poštovanjem.

Općina Kijevo.

prikazati citirane dijelove