Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Zahtjev poslan Općina Plaški od strane Miroslav Schlossberg dana .

Jako kasni

Za: Općina Plaški Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku: Popis koji sadrži nazive osnovanih mj...
Poštovani, Dostavljamo traženo. Uz pozdrav i dužno poštovanje, OPĆINA PLAŠKI
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Općina Plaški od strane Zdenka Radoš dana .

Jako kasni

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Financiranje medija
Odgovor Općina Plaški prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Uvažena, Putem ovog pisanog podneska dostavljamo Vam tražene informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N. br 25/13 i 85/15) ka...
Poštovani, Ovim putem dostavljamo Vam tražene informacije o mjesečnim primanjima načelnika Općine Plaški , Zamjenica načelnika i predsjednice Općinsk...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?