Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Pokupsko prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Klasa: UP/I-008-01/20-01/11 Urbroj: 238-22-3-21-2 Poštovana, Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama u nastavku Vam dostavljamo podatke o e...
Financiranje medija
Odgovor Općina Pokupsko prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana,   U privitku dostavljamo dopis vezan za Vaš zahtjev za pristup informacijama prema Općini Pokupsko.   S poštovanjem,   Martina...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?