Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Martina Šandor Klasnić, Općina Pokupsko

Klasa: UP/I-008-01/20-01/11
Urbroj: 238-22-3-21-2

Poštovana,

Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama u nastavku Vam dostavljamo podatke o e-punionici na instaliranoj na području Općine Pokupsko. Na adresi Trg Pavla Štoosa 15 postavljena je jedna punionica za električne automobile sa dvije utičnice tipa EC 62196, priključne snage 22 kW. Ukupni iznos projekta postavljanja punionice je 181.694,42 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt u iznosu od 87.431,20 kn, Zagrebačka županija u iznosu od 42.000,00 kn te Općina Pokupsko u iznosu od 52.263,00 kn.

S poštovanjem,
Andrea Batinjan,
Zamjenica službenice za informiranje

Općina Pokupsko
Pokupsko 25a
10414 Pokupsko

Tel: 01 6266 113
Fax: 01 6266 250
E-pošta: [Općina Pokupsko e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove