Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, ovim putem očitujem se kako slijedi. Općina Privlaka na svom području ima jedino naselj...
Poštovana, u prilogu se nalazi odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, OPĆINA PRIVLAKA Službenik za informiranje Krunoslav...
Dostavljamo vam odgovor na predstavku. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVL...
Dostavljamo vam odgovor na zahtjev. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA...
Dostavljamo vam odgovor na zahtjev. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA...
Dostavljamo vam odgovor na zahtjev. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA...
Poštovani, Bruto plaća načelnika iznosi 12.798,10 kuna. Bruto plaću čini umnožak osnovice i koeficijenta uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenog rad...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?