Procjena opasnosti

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Vrbanja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi u pdf dostavite važeće Procjene opasnosti iz zaštite na radu , tko je izradio procjene te trošak izrade procjene

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Vrbanja

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo naslovnu stranicu i sadržaj Procjene rizika Općine Vrbanja iz zaštite na radu koju je izradila tvrtka HD usluge d.o.o. Zagreb. Cjelokupna dokumentacija je vrlo obimna (2 registratora), stoga Vas obavještavamo da uvid u navedenu dokumentaciju možete izvršiti svakim radnim danom u prostorijama Općine Vrbanja.

Troškovi cjelokupne organizacije poslova zaštite na radu i zaštite od požara, doškolovavanje i stručno osposobljavanje zaposlenika za poslove iz područja zaštite na radu i zaštite od požara koji su izvršeni u 2018. Godini iznosili su ukupno 13.867,50 kn + PDV.

Lijep pozdrav,

Službenica za informiranje
Zdenka Jelović

prikazati citirane dijelove