Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša
Zahtjev poslan Općinski sud u Splitu od strane Udruga BIOM dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Splitu Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Općinski sud u Splitu prema Gong dana .

Odbijen.

  Poštovani/a,   u prilogu Vam dostavljamo dopis službenice za informiranje Općinskog suda u Splitu, poslovni broj 26 Su-751/2019, povodom Vašeg...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?