Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

  -          Poštovani, u nekoliko navrata smo Vam poslali odgovor na traženi upit. Važno je za napomenuti da je odgovor poslan na vrijeme. lp  ...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?