Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna glazbena škola Slatina, Slatina Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštova...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna glazbena škola Slatina, Slatina prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, Odgovaramo Vam na vaš zahtjev upućen našoj školi, Osnovnoj glazbenoj školi Slatina, u svezi kodeksa odijevanja. Naša škola NEMA  propisan...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?