Poštovani, prema vašem traženju dostavljamo vam dopunu traženih informacija i to zapisnik sa održane sjednice Vijeća roditelja u našoj školi. Lijepo m...
Dress code u hrvatskim školama

Djelomično uspješno.

Poštovana, sukladno Vašem traženju, dostavljamo vam slijedeće informacije vezane za dress code. 1) OŠ "Antun Nemčić Gostovinski " Koprivnica nema pro...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?