Poštovani, temeljem Vašeg Zahtjeva za PPI  upućenog OŠ Antuna Kanižlića, Požega, ispravljeno 12.12.2017. dostavljamo Vam tražene informacije za škol...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, u naošj školi se vodi računa o načinu odijevanja. Upute o tome možete pronaći u Pravilniku o kućnom redu i Etičkom kodeksu naše škole koje...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?