Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Antunovac od strane Igor Valentin dana .

Jako kasni

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antunovac Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno čl...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Antunovac prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana,   Osnovna škola „Antunovac“ nema službeni kodeks odijevanja za učenike. Nije propisan ni službeni kodeks odijevanja za zaposlenike ško...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?