Poštovani, dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za dopunu našeg ranijeg odgovora (zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017./2018. Osnovna škoa Be...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Beletinec prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Osnovna škola Beletinec Beletinec, S.Radića 4 42214 Sveti Ilija Telefon: 042 749 383 Poštovana, primili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama -...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?