Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Bukovac, Zagreb od strane Igor Valentin dana .

Jako kasni

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bukovac, Zagreb Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukla...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Bukovac, Zagreb prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, sukladno Pravilniku o kućnom redu Škole propisan je primjeren način odijevanja u Školi. Navedeni dokument možete pronaći na službenim stran...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?