Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Donji Lapac od strane Igor Valentin dana .

Djelomično uspješno.

Za: Osnovna škola Donji Lapac Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Poštovani, u zahtje...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Donji Lapac prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, U obraćamo Vam se u vezi vašega maila. Naime način odijevanja u Oš Donji Lapac propisan je kućnim redom, nošenje uniformi i sličnoga načina...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?