----- Proslijeđena poruka od Boško Mažar <[e-mail adresa]> ----- Datum: Fri, 22 Dec 2017 09:45:02 +0000 Šalje: Boško Mažar <[e-mail adresa]> Naslov:...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev za Osnovna škola dr. Josipa Pančića, Bribir od strane Hanna Molnar. Komentirao Alumni Sonja dana .

Jako kasni

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?