Poštovani, u privitku dostavljamo tražene podatke.   Lijep pozdrav. Smiljana Vranić, tajnica škole PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OŠ «DRAGO GERVA...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Drago Gervais, Jurdani prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

    Osnovna škola „Drago Gervais “ Brešca Brešca , 19. rujna 2016. Imam pravo znati...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?