Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Dubovac, Karlovac od strane Igor Valentin dana .

Jako kasni

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Dubovac, Karlovac Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, suk...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Dubovac, Karlovac prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

  +----------------------------------+ |Osnovna škola Dubovac | | | |47000 Karlovac, Primorsk...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?