Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva od 12. prosinca 2017. dostavljamo Vam tražene informacije: 1) Vijeće roditelja za školsku godinu 2017./2018. ustro...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Dugopolje prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana ! Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 19. rujna 2016. godine dostavljamo vam podatke o propisima koji se odnose na odijevan...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?