Poštovani, Slijedom Vaše e-pošte od 01. siječnja 2018. godine koju je Osnovna škola "Đuro Pilar" zaprimila 02. siječnja 2018. godine, a vezano za Va...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Đuro Pilar, Slavonski Brod prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO PILAR" VINOGORSKA 1 SLAVONSKI BROD KLASA: 602-01/16-05/67 URBROJ: 2178/01-07/...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?