Poštovani, vezano uz Vaš upit o podatcima o Vijeću roditelja za šk. godinu 2017./18. dostavljamo Vam tražene informacije kako slijedi: 1. Vijeće rod...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

KLASA: 602-01/16-01/164 URBROJ: 2189-23-01/1-16-1 Poštovana, temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama obavještavamo Vas da se informacije v...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?