Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Frane Petrića, Cres od strane Igor Valentin dana .

Jako kasni

Za: Osnovna škola Frane Petrića, Cres Poštovani, u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije: 1) Informacija o datumu ustroja...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Frane Petrića, Cres prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, javljam se u ime Osnovne škole Frane Petrića, Cres kao povjerenik za informiranje te odgovaram na Vaš zahtjev za pristup informacijama. Na...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?