Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor, 29. prosinca 2017. godine Poštovani Igor Valentin, kao prvo, ispričavam se sa kašnjenu s odgovorima. Naša...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

    Lobor, 24.10.2016. godine   Poštovana Hanna Mohar,               prvo, ispričavam se na kašnjenju pri odgovoru. Smatram kako su razloz...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?