Isplate medijima
Odgovor Osnovna škola Franka Lisice, Polača prema Jure Zubčić dana .

Uspješan.

Poštovani, OŠ Franka Lisice Polača u 2023. godini nije imala isplata pružateljima medijskih usluga, agencijama za odnose s javnošću te honorara ispla...
Osnovna škola Franka Lisice Polača Poštovani, Odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama nalazi se u privitku. S poštovanjem, Mladenka Mal...
Dress code u hrvatskim školama
Zahtjev za Osnovna škola Franka Lisice, Polača od strane Hanna Molnar. Komentirao Alumni Sonja dana .

Jako kasni

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?