OŠ Galdovo, Dostavljamo tražene podatke. Ugodan dan. Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5659 email]>: OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO Zapisnik sa 1. sjednice...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Galdovo, Sisak prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

OSNOVNA SKOLA GALDOVO Klasa: 008-01 /01 -1 6103 Ur.broj: 2176-16-01 -1 6-03 Sisak, 29.09.2016. Gda: Hanna Mohar Predmet: Dostava traZenih informacij...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?