REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA GORNJA POLJICA Nečaj 43, 21205 Donji Dolac Tel: 021/815-115 Fax: 021/861-538 [broj mobi...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Gornja Poljica, Donji Dolac prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Naša škola nema propisani način odijevanja! S poštovanjem, Ravnatelj: Stipe Božinović Mađor, prof.

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?