Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Odgovor Osnovna škola Gračani prema Igor Valentin dana .

Uspješan.

Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev dostavljam tražene informacije. [1]http://os-gracani-zg.skole.hr/skola/vije_e_roditelja Dana 23. prosinca 2017. u...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Gračani prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, člankom 9. Pravilnika o kućnom redu Osnovne škole Gračani, KLASA: 003-05/15-01/01, URBROJ: 251-150-15-01 od 2. veljače 2015. godine, prop...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?