Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Odgovor Osnovna škola Gvozd prema Igor Valentin dana .

Uspješan.

Poštovani Sukladno članku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama ( 25/13. i 85./15.) dostavljamo tražene informacije: 1. Vijeće roditelja je konst...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Gvozd prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

      Temeljem članka 17. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( 25./13., 85./15.)dostavljamo Vam sljedeće informacije:   1.  ...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?