Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Hreljin od strane Igor Valentin dana .

Djelomično uspješno.

Za: Osnovna škola Hreljin Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Poštovani, u zahtjevu o...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Hreljin prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Ad 1) Naša škola nema propisan način odjevanja za učenike. Ad 2) / Ad 3) Naša škola nema propisannačin odjevanja za učitelje Ad 4) / Ad 5) /. S po...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?