-- OŠ Hrvatski sokol Podgajci Podravski __________________ 031/621-250 [Osnovna škola Hrvatski sokol, Podgajci Podravski e-mail za zahtjeve]
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Hrvatski sokol, Podgajci Podravski prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

naša škola nema dress code

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?