Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Odgovor Osnovna škola Hvar prema Igor Valentin dana .

Uspješan.

[1]Logo Nada Jelicic [2]https://www.edmodo.com/profile/134716299 OŠ Hvar Hi Igor, Check out lesson plans created by me and colleagues in our sch...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Hvar prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana gđo.Mohar , Ja sam službenik za informiranje u našoj školi. Upoznata sam sa navedenim zahtjevom tek onda kada sam pregledavala bezvrijednu p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?