Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Štitar od strane Igor Valentin dana .

Djelomično uspješno.

Za: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Štitar Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Pošto...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Štitar prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

OŠ Ivan Goran Kovačić,Štitar http://os-igkovacic-stitar.skole.hr/ OIB : 82065356399 032-847-006 Škola nema službeni kodeks odijevanja - propisanu stan...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?