Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Odgovor Osnovna škola Ivan Kozarac, Nijemci prema Igor Valentin dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, dostavljamo Vam tražene informacije vezane za Vijeće roditelja u školskoj godini 2017./2018. kako slijedi: 1) Datum ustrojavanja Vijeća rod...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Ivan Kozarac, Nijemci prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN KOZARAC“ NIJEMCI, Zrinska 8   Poštovana,   dostavljamo Vam traženu informaciju:   1.       naša škola nema propisan n...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?