REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" VRPOLJE KLASA: 602-01/17-01/370 URBROJ: 2178/11-01-17-2 IMAMO...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Ivan Meštrović, Vrpolje prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje nema propisan način odjevanja (dress code) za učenike niti za učitelje. S poštovanjem, Anđelka Š...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?