Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva po članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u Osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine˝ br. 87/08., 86/09., 92...
Dress code u hrvatskim školama

Djelomično uspješno.

Poštovana, Osnovna škola Nova Rača nema propisan službeni kodeks odjevanja. Jedini dokument u kojemu se to spominje je Etički kodeks neposrednih nosi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?