S poštovanjem, Krešimir Supanc ZAPISNIK sa sjednice Vijeća roditelja održane 28.9.2017. s početkom u 18.30 sati. Dnevni red: Izvješće...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb prema Hanna Mohar dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, OŠ Jure Kaštelana nema službeni kodeks odijevanja učenika ili djelatnika. S poštovanjem, Krešimir Supanc

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?