Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama zaprimljenog u elektronskom obliku od 11. prosinca 2017. i dostavljenog ispravka zahtjev...
Dress code u hrvatskim školama

Ne posjeduju informacije

Poštovani, nastavno na Vaš Zahtjev koji smo zaprimili 19.09.2016. godine dostavljamo slijedeće odgovore: 1. naša škola nema propisan način odjevanja...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?